USŁUGI DRUKOWANIA I DOSTAWY DRUKÓW NA ROK 2024

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poprzez Platformę Zakupową. Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/operakrolewska

Usługi drukowania i dostawy druków na rok 2023

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poprzez Platformę Zakupową. Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/operakrolewska
Pages