+48 22 628 81 23 email: sekretariat@operakrolewska.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Opery Królewskiej

Logo Bip

Dane Teleadresowe

POLSKA OPERA KRÓLEWSKA
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa

NIP 701 070 87 21

 

BIURO DYREKTORA 

SEKRETARIAT

Nika Warszawska
nika.warszawska@operakrolewska.pl
22 511 59 00
500 309 402

 

SPONSORING

Paulina Kruszyńska
paulina.kruszyńska@operakrolewska.pl
798 847 049

 

DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Izabela Kaszyca

kierownik
izabela.kaszyca@operakrolewska.pl
501 699 510
22 511 59 09

Aleksandra Bojarska- Guzy
aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl
504 412 318
22 511 59 09

IMPRESARIAT

Witold Kabza
organizacja wydarzeń na terenie m.st. Warszawy
witold.kabza@operakrolewska.pl
22 511 59 08
602 359 837

Lidia Baranowska
organizacja wydarzeń na terenie Polski
lidia.baranowska@operakrolewska.pl
509 519 126

Monika Przyborek
koordynator wydarzeń w Muzeum Łazienki Królewskie
monika.przyborek@operakrolewska.pl
500 309 436

DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU

Anna Czajka
kierownik
anna.czajka@operakrolewska.pl
22 511 59 12
510 752 758

Katarzyna Gardzina
wydawnictwa
katarzyna.gardzina@operakrolewska.pl
22 511 59 10

Piotr Piotrowski
organizacja i obsługa widowni
piotr.piotrowski@operakrolewska.pl
500 309 424
22 511 59 14

Wojciech Parchem
organizacja i obsługa widowni
wojciech.parchem@operakrolewska.pl
500 309 424
22 511 59 14

Agnieszka Antoniewska
media społecznościowe
agnieszka.antoniewska@operakrolewska.pl

Krzysztof Demianiuk
grafik

Julia Kutra
graficzka

BIBLIOTEKA

Ewa Jarominiak
ewa.jarominiak@operakrolewska.pl
22 511 59 07

Paulina Świdzińska

ADMINISTRACJA

Ewa Szpicka
kierownik
ewa.szpicka@operakrolewska.pl
22 511 59 13
535 804 300

Dariusz Barański
dariusz.baranski@operakrolewska.pl
22 511 59 13
661 606 363

Jacek Wartacz
jacek.wartacz@operakrolewska.pl
22 511 59 13
668 586 344

DZIAŁ KADR i PŁAC

Joanna Siemicka
kierownik

joanna.siemicka@operakrolewska.pl
kadry@operakrolewska.pl
22 511 59 15
501 699 388

Magdalena Kaliszuk
magdalena.kaliszuk@operakrolewska.pl
22 511 59 15

DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

Iwona Pastwa-Zarychta
zastępca dyrektora ds. finansów i administracji
iwona.pastwa-zarychta@operakrolewska.pl
22 511 59 05

Piotr Polakowski
główny księgowy
piotr.polakowski@operakrolewska.pl
22 511 59 06

Iwona Skuza
iwona.skuza@operakrolewska.pl
22 511 59 06

Monika Lachowicz
monika.lachowicz@operakrolewska.pl
22 511 59 06

DZIAŁ PRODUKCJI

Marlena Skoneczko
kierownik
marlena.skoneczko@operakrolewska.pl
604 796 245

Anna Danikowska
asystentka kierownika / charakteryzatorka
anna.danikowska@operakrolewska.pl

Alicja Tomczok
alicja.tomczok@operakrolewska.pl

Iwona Kulma
garderobiana

Danuta Olszewska
garderobiana

 

Paweł Strzelczak
z-ca kierownika ds. technicznych
pawel.strzelczak@operakrolewska.pl
606 265 348

Filip Dymel
Janusz Januszewski

Zbigniew Lisowski
Kamil Strzelczak
Patryk Strzelczak
Paweł Wieczorek